AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A ADIKTOLOGIE

                               Mgr. Nory Brátkové

Kontakt

Adresa ordinace:                                                                                                      

Poliklinika Hájek

Jelínkova 991

67401 Třebíč

1. patro, dveře č. 231

 

tel. 737 90 72 91

 

IČ : 717 33 124

IČZ : 79998003

Datová schránka : hi5p3im

 

     
 
		

 
     

GPS: 49.2201972N, 15.8856078E

 

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti,

v souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsem povinna o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy, zejména ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vaše osobní údaje shromažďuji a používám výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsem také povinna sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní. Vaše osobní údaje shromažďuji po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta.

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že jsou nesprávné, nepřesné, nebo pokud se změnily, máte právo požádat o jejich opravu. Naopak nelze požadovat výmaz osobních údajů, které jsme povinni o Vás shromažďovat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš poskytovatel zdravotní péče: Mgr. Nora Brátková, Třebíč, Poliklinika Hájek, Jelínkova 991

Free Joomla! template by L.THEME